Srečanja z mladimi

Vzgajamo generacije, ki jim ne bo vseeno.

Zakaj mladina?

Srečanja za srednje šole so namenjena informiranju mladine o pomembnosti vključevanja v sprejemanje odločitev, ki bistveno posegajo v njihovo prihodnost. Dan prekoračitve Zemljinih virov je mejnik, ko smo za tekoče leto že potrošili toliko naravnih virov, kot jih Zemlja lahko obnovi v enem letu. To pomeni, da od tega dne pa do konca leta porabljamo naravne vire, ki sicer pripadajo naslednjim generacijam. Ta dan vsako leto nastopi prej, kar kaže, da pospešeno porabljamo naravne vire, ki bi jih morali ohranjati zanje. Srečanja so primerna tudi za višje razrede osnovne šole.

Pripovedujemo zgodbo

Cilj srečanj je mladini predstaviti pomen okoljevarstva in naravovarstva preko resnične zgodbe resničnih ljudi. Zgodba Eko kroga je imela pozitiven rezultat in uspeh, ki ga je opazila mednarodna okoljevarstvena skupnost in društvo ter Uroša Macerla leta 2017 nagradila z Goldmanovim priznanjem za Evropo. Uroš je predsednik in javno najbolj prepoznaven obraz Eko kroga ter kredibilen pripovedovalec te zgodbe. Ne le kot okoljski aktivist, pač pa tudi kot kmet, ki je v neugodnih hribovskih razmerah in v tradicionalno industrijski regiji uspel razviti uspešno ekološko kmetijo.

Mladi srečajo Eko krog

Srečanje traja 5 ur in ga večji del vodi Uroš Macerl. Vključuje njegovo predavanje o pomenu okoljevarstva za prihodnje generacije in zakaj je pomembno, da se mladi vključujejo v reševaje problemov. Na 45 minutnem sprehodu prepoznavajo vplive onesnaževanja na naravno okolje in si ogledajo lokacijo cementarne. Sledi predavanje enega od strokovnjakov Eko kroga, kjer je možna vnaprejšnja izbira različnih tematik. Na koncu mladi v spremstvu Uroša še pobliže spoznajo ekološko ovčjerejsko kmetijo.

Kmetija Zelena trava

Srečanja potekajo v Ravenski vasi nad Zagorjem ob Savi, na Zeleni travi, družinski kmetiji Uroša Macerla. V ta namen obnavlja star kozolec, ki je dovolj velik za sprejem šolskih skupin. Zelena trava je ekološka kmetija in ena največjih ovčjerejskih kmetij v Sloveniji. Lokacija dodatno prispeva k razumevanju povezanosti človeka in narave.

Ker obnova kozolca še ni v celoti dokončana, se predavanja ob slabem vremenu odvijajo v lokalnem gasilskem domu.

Kaj pravijo mladi?

Predstavitev gospoda Uroša Macerla me je zelo prevzela. Njegov način razmišljana in dobra predstava o problemu, ki so ga na koncu rešili, je naredila name velik vtis. Videlo se je, da govori iz srca in mu zemlja veliko pomeni. Taki ljudje so potrebni v Sloveniji, saj potrebujemo zdrav razum in modrost. Želim si, da bi tudi jaz bila nekega dne tako odločna in predana svoji zemlji ter se pogumno soočila s problemi. 
(Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana)

Lara

Gospod Uroš je v mojih očeh zelo fascinanten, impresiven človek, ki s svojo trdno voljo sodeluje in aktivno prispeva za boljše okolje in manj onesnaževanja. Menim da takih ljudi dandanes primankuje. Všeč mi je bilo, s kakšno strastjo in vznesenostjo razlaga in govori o svojem delu, in lahko se vidi, da čuti do tega odgovornost. Časti vredna je tudi njegova morala pri premagovanju ovir in pri neuspehih, kot je sam rekel “ne pusti, da ti v srce pride sovraštvo”. 
(Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana)

Ana
/** * mailchimp pop-up */