Ogled tovarne Termit v Moravčah

Svet KS Franc Farčnik organizira ogled tovarne Termit v Moravčah, na katerega se krajani lahko prijavijo do 20. avgusta.

Svet Krajevne skupnosti Franc Farčnik v Zagorju je prejšnji mesec organiziral zbor krajanov, na katerem so se pogovarjali o napovedani gradnji proizvodnega obrata družbe Termit v poslovni coni Selo. Svet KS je na zboru predlagal, da investitor in Občina Zagorje ob Savi pred izdajo okoljevarstvenega soglasja oziroma gradbenega dovoljenja zagotovita neodvisno mnenje o vplivih na okolje. Ustanovljena bo komisija, ki bo spremljala pridobivanja dokumentacije in o tem obveščala krajane.

Vir: Zasavc.net26. 07. 2018

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */