O zavlačevanju

Svoje nedavne obljube financiranja, da bi se v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu lahko vključil širši tim strokovnjakov, nismo pogojevali s sodelovanjem ali nesodelovanjem ostalih sofinancerjev. Smo pa sofinanciranje predlagali vsem trem zasavskim občinam in, z dopisom D-36/12 (PDF, 192 KB), tudi samemu Lafarge Cementu. Lafarge se je na to odzval z izjavo za javnost, v kateri je poudaril, da “spoštuje odločitve in navodila” Agencije RS za okolje (ARSO), v tem primeru odločitev o udeležbi po enega zdravnika in enega meteorologa, ter še, da bi vključitev širšega tima strokovnjakov pomenilo zavlačevanje postopka, kar Lafarge Cementu naj ne bi ustrezalo. Nič ni dlje od resnice.

Poglejmo samo en primer, ki jasno pokaže oboje: prvič, da Lafarge Cement ne spoštuje volje ARSO in drugič, da, ko Lafarge Cementu to ustreza, namerno deluje v smeri zavlačevanja postopka.

Spomnimo, da je ARSO po šestih letih vodenja postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja januarja letos ugotovila, da je vloga Lafarge Cementa, zaradi mnogih dopolnitev s strani cementarne, postala povsem nepregledna. Zato je ARSO prosila Lafarge Cement, da pripravi čistopis vloge. Lafarge Cement je na prošnjo ARSO odgovoril negativno, torej da čistopisa ne bo naredil! In ga do danes tudi ni. S to ignoranco in nekonstruktivnostjo je Lafarge Cement povsem jasno pokazal dvoje:

  • najprej seveda to, da ne spoštuje volje ARSO in da se požvižga na njena navodila;
  • ker bi čistopis vloge prispeval tudi k njeni hitrejši obravnavi, je Lafarge Cement z zavrnitvijo izdelave ćistopisa jasno pokazal tudi, da ga zavlačevanje postopka ne moti, oziroma, da celo dela v smeri njegovega zavlačevanja (najprej je postopek zavlačeval z mnogimi, danes že nepreglednimi dopolnitvami, sedaj pa ga zavlačuje z neizdelavo čistopisa vloge).

Lafarge Cement pri takšnem zavajanju javnosti ni samostojen. Za učinkovitejše zavajanje je najel podjetje Pristop – proti dragemu plačilu, seveda. Lafarge Cementu zato svetujemo, da ravno ta denar, ki ga sicer namenja za Pristopove umazane neumnosti, nameni raje za širši tim strokovnjakov, ki bo pripomogel k izdaji optimalnega okoljevarstvenega dovoljenja. (Bankirji pri tem ne štejejo.)

ARSO januarja 2012: vloga je nepregledna
ARSO januarja 2012: vloga je nepregledna
ARSO januarja 2012: vloga je nepregledna
Lafargev odgovor: bo morala biti kar dobra
Prva stran zapisa o stiku z lobistom
Prvi dan ministrovanja je pri ministru že lobiral Pristop

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */