Zasavska žalostnika

Junija letos so v Lafarge Cementu opravili zadnje podrobnejše meritve izpustov snovi v zrak iz njihovega dimnika (občasne meritve). Kljub temu, da je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (izvajalec meritev) meritve delno prirejal v korist Lafargea, so rezultati meritev pokazali, da je iz Lafargevega dimnika:

  • za 188 % presežena dovoljena količina izpusta živega srebra in za 9400 %, tj. za štiriindevetdeset (94 !) krat, presežena dovoljena količina izpusta talija (živo srebro in talij sta zelo nevarni težki kovini – prva nevarnostna skupina!),
  • za 3780 %, tj. za skoraj osemintrideset (38 !) krat presežena dovoljena količina izpusta dioksinov – to so najbolj nevarni do sedaj znani strupi,
  • za 4100 %, tj. za enainštirideset (41 !) krat presežena dovoljena količina izpusta skupnega organskega ogljika (TOC), ki prav tako tvori nevarne rakotvorne spojine … in še bi lahko naštevali!

POZOR: Kot vse občasne meritve, so bile tudi te v naprej napovedane (!), izvedle so se v času, ko so delovali vsi filtri, poleg tega pa je obratovala še nova odžveplevalna naprava! S katastrofalnimi rezultati meritev smo seznanili:

  • Janeza Podobnika, ministra za okolje in prostor,
  • Agencijo RS za okolje (ARSO),
  • Inšpektorat RS za okolje in prostor,
  • Urad varuhinje človekovih pravic (v vednost).

Od ARSO smo zahtevali, da se Lafarge Cementu ne izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje ter da se Lafarge Cementu nemudoma prepove uporaba petrolkoksa kot goriva. Slednje smo zahtevali tudi zato, ker Lafarge Cement za uporabo petrolkoksa kot goriva nima potrebnih dovoljenj.

Tudi od Inšpektorata RS za okolje in prostor smo zahtevali, da se Lafarge Cementu prepove uporaba petrolkoksa kot goriva ter še, da se predpišejo vsi ukrepi za čimprejšnje prenehanje prekomernega onesnaževanja.

Od Podobnika, ARSO in inšpektorata zaenkrat nismo dobili odgovora!

Več preberite v naslednji predstavitvi: Zasavska žalostinka

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */